Assisteras erbjudande

Öppen och enkel affärsmodell

På Assistera tror vi på att de bästa affärerna görs mellan parter som litar på varandra. Det är helt enkelt både trevligare och smartare att göra affärer som håller länge.
Vi har upptäckt att den rakaste vägen till långvariga relationer är att se till att samarbetet är enkelt och att alla parter är ärliga.  Vi gör affärer så öppet som möjligt, och vi säger som det är.

Alla delar av vår verksamhet är fast förankrade i våra kärnvärden som säger att vi ska vara personliga, transparenta och oberoende.
Vi lär känna våra konsulter och kunder väl  för att alltid förstå era behov, innan vi presenterar en lämplig lösning. Vi vill ha en tät personlig kontakt och vara en trygg partner under hela affären.
Vi är helt öppna i våra affärer. De parter som är inblandade i en affär – Assistera, kund och konsult, har full inblick i alla avtal. Alla ser vad alla får. Att vi är oberoende handlar om att vi alltid väljer rätt konsult för uppdraget, där verksamhetens kompetensbehov får styra.

 

Alltid rätt konsult för uppdraget

Vi är inte ensamma om att jobba med egenföretagare som underkonsulter, men vi var bland de första.  Vi insåg tidigt att det fanns utrymme för och behov av, ett nytt sätt att samarbeta för kund, konsult och konsultbolag.  Det betyder att vi har hunnit jobba med detta länge, vi har prövat oss fram och hittat modeller som fungerar. Vi har hunnit lära oss hur vi bäst möter kundens behov samtidigt som vi erbjuder konsulten vad den vill ha och behöver.

På Assistera insåg vi snabbt fördelarna med att ha specialistkompetensen våra kunder efterfrågade, tillgänglig via ett underleverantörsnätverk. Med ett fristående nätverk där samarbetet baseras på ömsesidigt förtroende, ärlighet och kunskap har vi möjlighet att alltid välja den konsult som är bäst lämpad för uppdraget. Specialisterna i vårt nätverk har lång erfarenhet, omfattande självkännedom och en gedigen kunskap inom sitt område. Att vara i rätt uppdrag kommer att bygga deras karriär och utveckling ytterligare, vilket också gagnar kunden. Kort sagt, alla tjänar på att rätt person får uppdraget.

 

Anpassade lösningar

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är kompetensförsörjning. Vi hjälper våra kunder att hitta specialistkompetens, och vi hjälper våra underkonsulter att hitta utvecklande och intressanta uppdrag. Huvudsakligen handlar våra samarbeten med våra kunder om två saker: 
1. Kompetensförsörjning på kort sikt.
a. Vi levererar specialistkompetens med kort framförhållning enligt färdig specifikation från kunden.
b. Vi identifierar och formulerar en kompetensprofil utifrån ett aktuellt behov hos kunden.
2. Kompetensförsörjning på lång sikt. Vi, tillsammans med kunden gör en analys av det långsiktiga kompetensläget och bygger upp en leveransförmåga som matchar det behovet.

Vi levererar specialistkompetens till de flesta branscher. De senaste åren har fokus på leverans varit inom ICT/telekom, försvar-, och fordonsindustrin. Kompetensbehovet handlar ofta teknikmässigt om produkt- och systemutveckling inom mekanik, beräkning, elkraft, system- och programvara, UX, UI och teknisk dokumentation.
Eftersom vårt främsta mål är att alltid lösa våra kunders problem och utmaningar hjälper vi även till med rekrytering, hyrköpsmodeller och andra arbetsgivarlösningar som är nödvändiga för att kunna matcha kundens behov med rätt kompetens. Det är så vi blir våra kunders främsta partner inom kompetensförsörjning.

 

Vad säger kunderna om oss

"Assistera har levererat både spetskompetens och bredd som vida överstiger mina förväntningar. Dessutom har säljkontakten varit mycket professionell. Jag ger dom mina varmaste rekommendationer!"
Niklas Hallström, Director Saab AB

"Assistera löste vårt bemanningsproblem på kort tid. Hela processen har präglats av professionalitet, både Assistera och konsulten har agerat förtroendeingivande. Konsulten lyfter eventuella problem tidigt, istället för att vänta och på så sätt öka debiteringen. Det gör att uppdraget varit mycket kostnadseffektivt. Överlag mitt i prick, vi fick rätt konsult med rätt kunskap vilket var bättre än vi vågat hoppas på."
Region Gotland

”När jag gör affärer med Assistera förväntar jag mig och får jag duktiga specialister i form av högpresterande konsulter.”
Sektionschef inom Telecom

”När jag efterfrågar konsulter så behöver jag bara säga ”det vanliga” så vet Assistera vad jag menar och det blir alltid rätt kandidat.”
Linjechef inom Telecom