En specialistleverantör

Vi är den enda leverantören du behöver, för alla din konsult- och kompetensbehov.

Vad ger ett samarbete med oss?

  • Tillgång till tusentals specialister, genom en leverantör
  • Öppna och ärliga konsultaffärer
  • Alltid rätt konsult för uppdraget
  • Anpassade och flexibla lösningar, för att matcha ert verksamhetsbehov

 

EN leverantör – tusentals specialister

Tiden och marknaden förändras, och vi med den. Vi ser nya sätt att göra affärer, knyta kontakter och hitta rätt resurser. Det är inte längre en självklarhet att vara anställd, fler och fler ser fördelarna med att vara egenföretagare och i högre grad själva styra över sin arbetssituation. Det betyder att många av de främsta experterna inte längre går att finna i de stora bolagen.

På Assistera har vi lång erfarenhet av att söka upp och kvalitetssäkra samt identifiera och motivera specialister, vi är experter på att hitta dem och vi är duktiga på att snabbt förstå vad de kan. Det innebär att våra kunder kan fokusera på sin verksamhet och överlåta till oss att hitta specialisterna de behöver.
Att rekrytera personal är kostsamt och tidskrävande, oavsett om det handlar om att hitta personer för anställning eller konsulter för uppdrag. På Assistera är vi vana vid att få förfrågningar som ingen annan klarar av, unika kompetenser och svårdefinierade kompetensprofiler är vår vardag. Vi jobbar med olika lösningar och plattformar för att få till ett upplägg som passar just er verksamhet och de specifika behov ni har.