Closed: Gärtuna, Södertälje - Quality Senior Analyst - Ref: 890062

Uppdragsbeskrivning

Vi söker en Quality Senior Analyst till gruppen QA Datoriserade System

Tjänsten omfattar kvalitetssäkringsansvar för datoriserade system inom Sweden Operations. Arbetet omfattar även QA-uppdrag inom Kvalitetssystem, mot alla flöden inom Sweden Operations, samt andra globala AstraZeneca funktioner och siter. Du är en expert med teamkänsla där du använder din kompetens med ett coachande förhållningssätt för att nå framgång i tvärfunktionella forum.

Sweden Operations är AstraZenecas största tillverkningsenhet och står för ca 30% av koncernens globala försäljningsvärde. På AstraZeneca är vi stolta över den företagskultur vi har som inspirerar till utveckling och samarbete. Vi strävar efter att vara ledande inom allt vi gör och vårt konkurrenskraftiga och flexibla belöningssystem är inget undantag.

Din roll

 • Delta som expert relaterat till GMP-krav för datoriserade system i förstudier för nyinvesteringar främst inom produktion
 • Delta som projektmedlem i valideringsprojekt, och därmed granska och GMP-godkänna tillhörande dokumentation
 • Inom projekt utifrån processkännedom kunna föreslå förbättringar av arbetssätt (digitalisering) för att möjliggöra effektivare hantering av arbetsprocesser/automatisering/informationshantering
 • GMP-bedöma avvikelserapporter och utredningar relaterat till datoriserade system och data (record) integritet

I tjänsten ingår även att:

 • Tolka och applicera GMP-krav utifrån gällande kvalitetssystem
 • GMP godkänna SOPar relaterade till datoriserade system
 • Följa utvecklingen inom kompetensområdet datoriserade system och validering och bevaka och informera/utbilda om GMP inom området
 • Utvärdera befintliga arbetssätt, identifiera och driva förbättringar (LEAN)
 • Delta vid interna och externa inspektioner

Kompetenskrav

 • Högskoleutbildning alternativt dokumenterad lång erfarenhet inom datoriserade system
 • Djup och bred GMP-kunskap eller erfarenhet av kvalitetssäkring i andra industrier som styrs av regelverk
 • Kunskaper om tillverkningsprocesser och förståelse för vad som är viktigt för produkt och process
 • Bred kunskap inom validering av exempelvis utrustning, process och datoriserade system
 • Bred teknisk kompetens och en god förståelse för olika tekniska arkitekturer och applikationer
 • God samarbetsförmåga
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
 • Kunskap om data integritet, data säkerhet och arkivering av elektronisk information är meriterande

Meriterande kompetens

Framgångsfaktorer

 • Arbetet är varierande med ett högt tempo, vilket kräver att du är målinriktad, strukturerad och problemlösningsorienterad.
 • Du förväntas arbeta självständigt och måste i din roll kunna fatta och bidra till snabba beslut med en integritet i ditt kvalitetstänkande.
 • Du är en god kommunikatör och når fram till kollegor i många olika roller så att de förstår förväntningar och beslut.
 • Du har ledaregenskaper och en mycket god samarbetsförmåga.
 • Du är ansvarstagande, kan fokusera på rätt leverans i rätt i tid och kan växla mellan helhet och detaljer.
 • Du ser möjligheter och är intresserad och drivande när det kommer till förbättringsarbete.

Start så snart som möjligt till 2018-12-31 med goda chanser till förlängning. Intervjuer er löpande så skicka in kandidater så snart som möjligt.

På AstraZeneca förvandlar vi idéer till livsförändrande läkemedel. Att arbeta här innebär att visa entreprenörsanda, tänka stort och arbeta tillsammans för att göra det omöjliga verkligt.

AstraZeneca har hårda krav på kandidater som presenteras, AZ gör årligen en audit på alla presenterade kandidater och där är det krav att:

 • Ni har gjort en identitetskontroll på kandidaten.
 • Underlag ska finnas med 2 st skriftliga referenser. Har kandidaten varit på AstraZeneca tidigare måste minst en av referenserna vara från AstraZeneca.
 • Intervjuprotokoll eller intervjuunderlag med konsult. Det kan även vara kladd på ett CV, anteckningar utifrån tidigare uppdrag.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.

Arbetsort

Gärtuna, Södertälje

Uppdragsperiod

Start: 2018-10-01
Slut: 2018-12-31

Kontaktperson

Sandra Hedenmark
+46 700 589719
sandra.hedenmark@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: