Closed: Göteborg - IT Infrastruktur- och nätverksarkitekt - Ref: 1080087

Uppdragsbeskrivning

Uppgifter:

I nära samarbete med övrigt projektteam ansvara för framtagning av design & kravspecifikation samt säkerställa införande av framtida IT-infrastruktur genom externa IT-sourcing leveranser:

 • Analysera behov och krav på nätverk, IT-infrastruktur och PC klientmiljö samt supporterande tjänsteleveranser
 • Div. analyser, insamlande av information samt förbered underlag för tekniska designbeslut
 • Dokumentation av teknisk design och kravspecifikation
 • Delta som teknisk expertis vid utvärdering och förhandling med externa leverantörer
 • Samverka med externa leverantörer i etablering av IT-tjänsteleveranser

Kompetenskrav

Profilbeskrivning:

 • Mångårig IT-projekterfarenhet med att designa och etablera nätverks och IT-infrastrukturslösningar, i huvudsak genom IT-sourcing förhållanden
 • Erfarenhet av hybrid/molnbaserad IT-infrastruktur
 • Prestigelös, driven och kan agera självständigt
 • Noggrann och bekväm med att producera skriftligt material
 • Vara beredd att ”hugga i” och ta ansvar, även för arbetsuppgifter utanför egna ansvarsområdet
 • Bred och djup teknisk kunskap inom olika IT-tjänsteområden
 • Hög grad av dokumentationsförmåga

Meriterande kompetens

Förutom som står nedan är det viktigt att konsulten ska kunna kravställa kundens framtida infrastruktur. Man kommer inte att designa nätverket själv – det kommer att outsourcas till någon annan men man måste kunna ställa krav på tjänstenivå (kraven kommer inte ställas på teknik nivå, istället ska man formulera krav på tjänster inom infra). Mycket viktig att man kan dokumentera krav på en kommersiell nivå, detta innebär att man kan tekniker samtidigt som man är en BA + bra på att formulera och presentera krav.

Omfattning: 100%, 12 - 18 månader

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2018-11-05
Slut: 2019-09-30

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: