Closed: Göteborg - Kurslärare - Amazon AWS - Ref: 1080138

Uppdragsbeskrivning

Kursens huvudsakliga innehåll och mål:

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom produkter, tjänster och lösningar inom AWS. De studerande ska få färdigheter i att driftsätta applikationer i Amazon AWS samt kompetens att identifiera verksamhetsbehov för att designa, implementera tjänster i Amazon AWS för att erhålla maximal effekt i ett företags molnbaserade infrastruktur.

Kompetenskrav

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

Kunskaper:

 • Amazon AWS
 • Installation, konfigurering, hantering, integration, migrering och molntjänster
 • Om relevanta AWS tjänster för applikationer
 • I driftsättning och administration av applikationer i Amazon AWS

Färdigheter:

 • Implementera, underhålla och drifta Amazon AWS
 • Identifiera och hantera resurser och automatisera processer i datacentermiljön
 • Identifiera verksamhetsbehov och välja rätt produkt, tjänst och lösning i Amazon AWS
 • Driftssätta relevanta applikationer i Amazon AWS
 • Administrera applikationer i Amazon AWS

Kompetenser

 • Planera och implementera Amazon AWS i små alternativt stora organisationer
 • Kunna identifiera verksamhetsbehov och ta beslut av relevanta produkter, tjänster och

lösningar inom AWS för att ett företags infrastruktur

 • Använda AWS för att öka en infrastrukturs skalbarhet och pålitlighet
 • Kunna få en AWS infrastruktur mer effektiv genom ökad prestanda och minskade

kostnader

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-05-06
Slut: 2019-06-28

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: