Closed: Göteborg - Kurslärare - Datalogi - Ref: 1080136

Uppdragsbeskrivning

Till vår kund i Göteborg söker vi nu en kurslärare inom datalogi.

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att kunna skriva effektiva och korrekta program och kunna bestämma datastrukturer för lagring av information.

Kursens mål:

Målet med kursen är att den studerande ska få en grundläggande kunskap i algoritmer, beräkningsproblem, funktionell programmering och kodkvalitet

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

Kunskaper

  • Algortimer
  • Datastrukturer
  • Beräkningsteknik
  • Datalogisk problemlösning
  • Funktionell programmering
  • Kodkvalitet och struktur

Färdigheter

  • Kunna göra algoritmer och beräkningar
  • Utveckla program med funktionell programmering

Kompetenser

  • Självständigt bestämma datastrukturer för lagring av information
  • Självständigt skriva effektiva, korrekta och användarvänliga program för datorer

Meriterande kompetens

Kursen går v5-v8 2019.

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-01-28
Slut: 2019-02-28

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: