Closed: Göteborg - Utvecklingsteam - Offentlig Sektor - Ref: 1080115

Uppdragsbeskrivning

Ett projekt har startats upp inom Göteborgs universitet som har ansvaret att utveckla en lösning som säkerställer lagring av insamlad information samt tillgängliggöra informationen för nya forskningsstudier, vi kallar lösningen SCAPIS Datatjänst. Projektet arbetar agilt.

Detta avrop omfattar upphandling av konsulter för utveckling av en lösning för att lagra samt tillgängliggöra informationen från forskningsstudien SCAPIS. Den lösning som skall utvecklas kallar vi SCAPIS Datatjänst.

Kompetenskrav

Vi söker ett team om två (2) till fem (5) FTE (Fulltidsekvivalenter).

Den totala resursinsatsen varierar över tid. Initialt bedömer vi att det krävs 2 resurser med omfattningen 50–100 % start senast den 2019-02-01 (men önskemål om tidigare start finns).

Uppdraget är beräknat till ca 3000 h/år. (detta kan komma att ändras under projektets gång).

Meriterande kompetens

Beskrivning av kompetenser som krävs (ej komplett lista):

 • erfarenhet av Enterprise-ramverk baserat på Java/JEE
 • erfarenhet av att utveckla på Linux plattform
 • erfarenhet av att utveckla på Windows plattform
 • erfarenhet av att arbeta i team och enligt agil metodik

Beskrivning av kompetenser som är meriterande (ej komplett lista):

 • erfarenhet av utveckling i PHP
 • erfarenhet av utveckling av system för medicinsk forskning
 • erfarenhet av personuppgiftsfrågor inom system för medicinsk data
 • erfarenhet av medicinska IT-system inom hjärt-lung området
 • erfarenhet av databasmodellering och ORM-ramverk
 • erfarenhet av att samla in och förfina krav i samarbete med slutanvändare
 • erfarenhet av att utveckla relationsdatabas i större skala

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-01-21
Slut: 2019-12-31

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: