Closed: Jönköping - Senior projektledare - Ref: 1020029

Uppdragsbeskrivning

Projektledaren är ansvarig för genomförande av projekt, att projektmålen uppfylls och att villkoren som finns i dokumenterade uppdragsbeskrivningar blir genomförda. Projektledaren är ansvarig gentemot uppdragsgivaren i frågor som rör projektet.

ANSVAR

• Se till att projektet drivs i överensstämmelse med fastlagda processer, policy, strategier samt gällande lagar och förordningar

• Att leda arbetet och att tillsammans med projektmedlemmar etablera en målbild, tidplan och en projektorganisation för att kunna driva projektet så effektivt som möjligt.

• Ansvarar för genomförandet av aktiviteter enligt projektplanen samt uppföljning och rapportering av projektet. Är ansvarig för att projektet behandlar uppkomna avvikelser.

• Ansvarar för att hålla projektets fastslagna budget och följa upp denna.

• Planera, genomföra och kommunicera formella projektmöten med kund och/eller uppdragsgivare. Samt att ha projektmöten med sina projektmedlemmar för att följa upp progress, att alla jobbar mot samma mål, att tillsammans uppdatera tidplanen.

• Skall månadsvis uppdatera projektets prognos till avslut baserat på framdriften och ekonomiska utfall.

• Att rapportera statusen för projektet

• Ansvariga för att identifiera och förmedla nya affärsmöjligheter inom pågående projekt

• Hantera alla kundkontakter inom gällande projekt, i kontrakts frågor i samråd med marknadsansvarig

• Hantera kontakter med partners inom det gällande projektet i samråd med inköpsansvarig.

• Skall agera när problem riskerar att uppstå i någon del i projektet, om möjligt innan dessa är ett faktum.

• Ska stödja sina projektmedlemmar i deras arbete med fokus på projektteamets samarbete.

BEFOGENHETER

• Attestera ekonomiska transaktioner inom ramen för gällande attestinstruktion, API-56.

• Delegera ansvar och befogenheter genom en dokumenterad uppdragsbeskrivning.

• Acceptera eller avvisa inleveranser till projektet (produkt/ tjänst/ dokumentation).

• Stoppa utleveranser som inte håller rätt kvalitet.

Sysselsättningsgrad 100% på plats i kundens lokaler.

Kompetenskrav

KOMPETENS

Formell utbildning

 • Grundläggande ledarskapsutbildning
 • Kunskaper/erfarenhet om kundkontrakt
 • Kunskaper/erfarenhet i projektekonomi

Förmåga att utföra/ bedriva

Tillämpning av metoder

 • Karakterisera projekt och projektledning
 • Tillämpa och anpassa modeller för projektledning
 • Planera den specifika projektlednings insatsen
 • Organisera alla projektlednings faser
 • Förankra med beslutande parter
 • Utveckla projektets mål och klargöra omfattningen
 • Utveckla huvud tidplaner
 • Utföra upphandling och teckna avtal
 • Övervaka övergripande planer och hantera ändringar
 • Övervaka kvalitet, tid, resurser och kostnader
 • Hantera projektets möten och korrespondens

Ledarskapsbeteende

 • Utveckla förtroende
 • Kommunicera effektivt (internt/externt)
 • Agera med bestämdhet
 • Ge vägledning
 • Engagera deltagarna
 • Stimulera samspel i/mellan grupp(er)
 • Kunna delegera arbete på ett effektivt sätt
 • Social kompetens

Tillämpning av erfarenhet

 • Hantera företagets projekt processer
 • Förvaltning av ett program
 • Utveckla förmåga att leda projekt

Meriterande kompetens

Erfarenhet från utvecklingsprojekt inom elektronik och mekanik.

Arbetsort

Jönköping

Uppdragsperiod

Start: 2019-03-01
Slut: 2019-12-31

Kontaktperson

Alexander Odegran
+46 733 84 25 64
alexander.odegran@asociety.se

Please notice: This communication is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed i.e. self-employers and small consultancy businesses. You should not copy or dispatch (e.g. on websites, on social media or by email) its contents in public. If you are not the intended recipient please notify us immediately (info@asociety.se)

Ansök till detta uppdrag: