Closed: Jönköping - TFS expert nivå 5 - Ref: 1020045

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innefattar att uppgradera, konsolidera och sätta arbetsprocesser med Team

Foundation Server där slutmålet är en gemensam TFS 2018 server med en aktiv förvaltning,

framtagna rutiner och processbeskrivningar och ett dokumenterat gemensamt arbetssätt. De

olika rollerna som har identifierats som roller att använda TFS är utvecklare, testare, beställare,

förvaltningsledare och projektledare.

Målet med uppdraget är att enas om ett gemensamt arbetssätt i TFS för kunden, migrera befintliga

projekt för att passa det arbetssättet, samt sätta bygg & deploy processer för att stödja

arbetssättet. En tydligt definierad TFS förvaltning samt att få en beställarprocess på plats är

ytterligare 2 av delmålen.

Uppdraget består bland annat av:

Sätta en TFS förvaltning med rutiner på plats

Val och konfigurering av projektmall I TFS

Sätta arbetssätt i utvecklingsprojekten

Strukturera TFS för att stödja både projekt och förvaltning

Migrera befintliga projekt till beslutad mall och struktur

Sätta en automatisk byggprocess för kunden

Sätta testprocessen i TFS

Sätta beställarprocessen i TFS

Sätta en releasehantering hos kunden

Utbilda personalen i TFS

Uppdraget ska genomföras av en (1) konsult. Uppdragets omfattning är 20-40% av heltidstjänst.

Kunden kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kompetenskrav

Följande kompetenskrav gäller för rollen (SKA-krav):

  • Certifiering: MCSD Application Lifecycle Management
  • Dokumenterad erfarenhet av minst 5 TFS uppgraderingar
  • Dokumenterad erfarenhet av konsolidering av projekt i TFS
  • Dokumenterad erfarenhet av att ta fram och implementera test och utvecklings processer med

stöd i TFS

Konsulten ska uppfylla följande krav:

  • Är strukturerad med god analytisk förmåga
  • God kommunikativ förmåga
  • Driven med tydligt lösningsfokus

Meriterande kompetens

Meriterande krav (BÖR-krav):

  • Hållit minst 3 utbildningar om Test med Microsoft TFS/ Microsoft Test Manager
  • Hållit minst 3 utbildningar om Agilt arbetsätt med TFS

Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region

FKU 19-2 IT-konsulttjänst: TFSexpert Nivå 5 Område B RJL 2016/2030

Arbetsort

Jönköping

Uppdragsperiod

Start: 2019-02-01
Slut: 2019-07-31

Kontaktperson

Elisabeth Dahl
+46 762 08 02 20
elisabeth.dahl@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: