Closed: Linköping - Release koordinator - Ref: 710116

Uppdragsbeskrivning

Till vår kund i Linköping söker vi nu en release koordinator för mjukvaruleveranser och som kan agera spindeln i nätet.

Ditt ansvar är att driva en leverans från det att utvecklingen är färdig fram tills leveransen är genomförd mot kund. Denna period tar typiskt 2-3 månader.

Du kommer ta fram en plan för att genomföra releasen under en viss tidsperiod, och driver sedan ett dagligt stå-upp-möte med representanter för de olika delarna av organisationen. Under detta möte avhandlas de för dagen mest kritiska frågorna för samordning mellan teamen. Du kommer sannolikt att ha kontakt med kunderna och det är dig teamen informerar ifall projektet inte följer tidplanen. Release koordinatorn är också den som informerar projektledningen om status för leveransen.

Du är trygg med att operativt driva actions mot ett satt mål samt att i dialog med andra människor lösa en uppgift.

Uppdraget är på heltid på plats hos vår kund i Linköping. Uppdraget är initialt på tre månader men mycket goda möjligheter till förlängning.

Arbetsort

Linköping

Uppdragsperiod

Start: 2019-01-07
Slut: 2019-03-31

Kontaktperson

Erica Nilsbäcken
+46 739 73 72 58
erica.nilsbacken@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: