Closed: Linköping - Supply Chain Manager - Ref: 710138

Uppdragsbeskrivning

Till vår kund i Linköping söker vi nu en erfaren Supply Chain Manager som kommer arbeta dedikerat med leverantörsutveckling och kvalitetsarbete ute hos kundens leverantörer.

I rollen som Supply Chain Manager (SCM) ingår att säkra att leverantörer levererar tjänster och produkter i enlighet med vad som kontrakterats eller överenskommits. Samt i samverkan med resterande inköpsfunktionen hantera avvikelsehantering och bedriva leverantörsstyrning/-utveckling genom att etablera och genomföra beslutade handlingsplaner.

Dina arbetsuppgifter kommer framförallt bestå av att:

- Mäta, utvärdera och kommunicera leverantörernas leveransprestanda.

- Aktivt delta i Leverantörsteamen för berörda leverantörer (leverantörsbedömning, -klassning, eskalering mm)

- Etablera och förankra (internt & externt) handlingsplaner för att säkerställa leverantörens möjlighet att leverera enligt kontrakt.

- Upprätta begäran av korrigerande åtgärder, samt planera och genomföra leverantörsmöten för att kommunicera kundens förväntningar på korrigerande åtgärder så att leveranser kan ske enligt kontrakt.

- Vara leverantörernas inkanal gällande förfrågningar och begäran av att få leverera utanför specifikation och som kräver koncession.

- Aktivit delta i funktionens arbete med att utveckla arbetssätt och samverkan med närliggande funktioner.

- Vid särskilda situationer göra utvärderingar av leverantören map bl a Rate Readiness, Productions Readiness…

Då akuta behov uppstår eller begränsad respons erhålls från leverantörerna ska du även kunna vistas hos leverantören under en längre tid för att säkerställa våra intressen och progress av nödvändiga åtgärder.

Omfattning av resor och vistelse på resande fot (i Sverige eller utomlands) kan variera över tid och på ganska kort varsel vilket kan innebära att arbete på distans kan bli nödvändigt i mer eller mindre omfattning.

Uppdraget är på heltid. Uppdragslängden är initialt året ut med mycket goda möjligheter till förlängning för rätt person.

Uppdraget kräver godkänd registerkontroll.

Kompetenskrav

För att lyckas i uppdraget behöver du ha:

- Goda kunskaper från tidigare arbete inom logistik (inköp och/eller produktion) och tillverkande produktion.

- Erfarenhet av att driva förbättringsarbete och förmåga att kommunicera, dokumentera och rapportera status och progress.

- Goda engelskakunskaper map kommunikation och dokumentation

- God förmåga att samverka i team och driva aktiviteter på egen hand.

- Möjlighet att kunna vistas på annan ort (inom landet eller utomlands) under kortare och längre perioder

Vi tror vidare att du också har:

1. God förmåga att kunna kommunicera och skapa förståelse för krav och förväntningar till företagsledare på olika nivåer hos leverantörer.

2. God förmåga och erfarenhet av att identifiera och analysera en leverantörs produktionsuppsättning och förutsättningar att leverera i enlighet med kontrakt.

3. God förmåga att dokumentera och presentera (svenska och engelska) iaktagelser som kräver åtgärder/handlingsplaner.

4. Uthållighet att driva förbättringsprojekt och ett driv och stimuli i att lösa problem kortsiktigt och långsiktigt.

5. Kunskaper om industriell produktion/produktionsstyrning samt Lean och relaterade verktyg och metodik

6. God förmåga att samarbeta med andra interna funktioner.

7. God förståelse för inköpsavtal och kundkrav

Meriterande kompetens

Ha du dessutom egen praktisk erfarenhet av följande ser vi det som meriterande:

* inköp-, lager- och produktionslogistik.

* avvikelsehantering inom produktion eller kvalitet

* kunskaper och erfarenhet från arbete enligt Lean

* goda kunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska

* verksamhetsutveckling och/eller projektledning

* Erfarenhet av arbete i affärssystem (ex. ERP/Sherpa/Chili)

Arbetsort

Linköping

Uppdragsperiod

Start: 2019-04-01
Slut: 2019-12-31

Kontaktperson

Erica Nilsbäcken
+46 739 73 72 58
erica.nilsbacken@asociety.se

Please notice: This communication is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed i.e. self-employers and small consultancy businesses. You should not copy or dispatch (e.g. on websites, on social media or by email) its contents in public. If you are not the intended recipient please notify us immediately (info@asociety.se)

Ansök till detta uppdrag: