Closed: Nyköping / Eskilstuna - Senior tekniker - Ref: 590332

Uppdragsbeskrivning

Syfte med rollen:

Tillhandahålla kunskap/expertis på systemlösning, strukturer, samband och beroenden i IT-komponenten och mellan IT-komponenter.

Ansvar:

Koordinera teknik, verksamhet, leverantörer och andra IT-komponenter. Säkra att delarna i IT-komponenten fungerar tillsammans

Exempel på arbetsuppgifter:

En mer detaljerad beskrivning av hur man arbetar med olika förvaltningsaktiviteter framgår av processbeskrivningarna för gemensamma operativa förvaltningsprocesser. Nedan visas endast några exempel på arbetsuppgifter.

Användarstöd

Felhantering

 • Felsökning i IT-komponenten
 • Lösa fel i IT-komponenten
 • Vid behov anmäla fel i IT-komponenten till leverantör

Ändringshantering:

 • Lämna synpunkter och eventuella krav på lösningsförslag för IT-komponenten
 • Medverka vid förberedelser av miljö och genomförande av tester för IT-komponenten – konfiguration, integrationer m.m.
 • Genomföra systemtest av IT-komponenten
 • Genomföra integrationstest av IT-komponenten
 • Bidra till att arkitekturella krav uppfylls i IT-komponenten
 • Avveckling av IT-komponent

Drift och underhåll:

 • Genomföra ändringar i konfiguration
 • Medverka vid/assistera leverantör vid installation
 • Beställa paketering av klientinstallationer
 • Dokumentation, t.ex. rutiner, processbeskrivningar (förtydliga vilken typ av processer), integrationer och beroenden
 • Driftövervakning och åtgärd

Kompetenskrav

 • Mycket god kunskap om databas-struktur i IT-komponenten
 • Mycket god kunskap om konfigureringsmöjligheter i IT-komponenten
 • Mycket god kunskap om hur IT-komponenten är uppbyggd med olika delar och beroenden
 • Mycket god kunskap om hur IT-komponenten är integrerad med andra IT-komponenter
 • Kunskap om IT-arkitekturen i IT-komponenten
 • Kunskap om Landstinget Sörmlands IT-arkitekturella regelverk
 • Översiktlig kunskap om funktionalitet i IT-komponenten

Meriterande kompetens

Den kompetens vi letar efter behöver inte ligga på en ledande nivå utan det är en bred tekniker kunden behöver.

Kompetensen bör vara 3-linje support med inriktning på applikationers integrationer via Biztalk, Sql-kunskap, XML, .Net. Det är med andra ord en kompetent/bred tekniker.

Arbetsort

Nyköping / Eskilstuna

Uppdragsperiod

Start: 2018-12-10
Slut: 2019-06-28

Kontaktperson

Tomas Lanneborn
+46 709 40 16 71
tomas.lanneborn@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: