Closed: Stockholm - Dokumentationskoordinator - Ref: 590335

Uppdragsbeskrivning

Beskrivning av uppdraget:

Under den kommande perioden kommer stort fokus att ligga på granskning av den slutliga Fordonsdokumentationen så att denna speglar den nya konstruktionen korrekt och att underhållsinstruktioner finns för att säkerställa ett säkert och effektivt underhåll av den upprustade fordonsflottan.

Uppdateringar av Fordonsdokumentationen görs framförallt av leverantörerna i befintlig dokumentation som även den i vissa fall uppdateras parallellt internt inom SJ. I uppdraget ligger även att planera och genomföra sammanslagning av de olika leverantörernas dokumentuppdateringar för att få en komplett Fordonsdokumentation.

Mål:

Mål med uppdraget är att säkerställa en av SJ godkänd dokumentation inför starten av passagerartrafik med den uppgraderade X2000 flottan, samt att alla relevanta kontraktskrav uppfylls av leverantören.

Söker efter delprojektledare nivå 2 av 5.

Rollbeskrivning:

Tjänsten innebär att man ska assistera delprojektledaren för Dokumentation med att koordinera och administrera aktiviteter där en större grupp projektdeltagare är engagerade, främst granskare och skribenter. Främsta uppgiften kommer vara att bevaka inlevererad dokumentation, samt allokera den till utsedd granskare. Arbetet medför även till en viss del arbetsuppgifter som teknisk skribent.

Stort ordningssinne och framåtanda är nödvändigt, och en god kunskap i engelska, både skriftligt och muntligt, är viktig.

I arbetsuppgifterna ingår:

 • Ansvara för ankomstkontroll av inkommande dokument samt uppdatera dokumentationslogg
 • Ansvara för bevakning av att all dokumentation allokeras till lämplig granskare och att granskningstiden hålls
 • Ansvara för att sammanställa granskningskommentarer och returnera granskade dokument till leverantör
 • Stötta vid granskning och kvalitetskontroll
 • Bevakning av närliggande projekts dokumentationshantering
 • Hantera vissa skribentjobb i befintlig dokumentation
 • Assistera dPL vid möten/event

Rapportering sker till delprojektledaren för Dokumentation.

Kompetenskrav

 • Stort ordningssinne gällande administration och processer
 • Social kompetens
 • Goda IT kunskap (MS Office miljö)
 • Goda engelska-kunskaper
 • Gärna erfarenhet från dokumentation för underhåll inom industri/transport
 • Teknisk grundkunskap, elteknik eller mekanik eller motsvarande
 • Gärna erfarenhet av tågfunktionalitet och användande/drift av järnvägsfordon
 • 2-5 års erfarenhet

Arbetsort

Stockholm

Uppdragsperiod

Start: 2018-12-10
Slut: 2019-12-31

Kontaktperson

Tomas Lanneborn
+46 709 40 16 71
tomas.lanneborn@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: