Closed: Stockholm - Program/projektledare - Ref: 590344

Uppdragsbeskrivning

SJ har under 2017-2018 genomfört en förstudie kopplat till framtidens bokningslösningar på SJ. Ett nytt projekt startas nu i syfte att genomföra en fördjupad analys och förbereda ett eventuellt införande av en ny bokningslösning på SJ.

Projektet är omfattande och komplext både ur ett verksamhets- och IT-perspektiv.

Verksamhetsmässigt ligger tonvikten på att se över processer, affärsregler och förändringsledning kopplat till nya och förändrade arbetssätt.

IT-mässigt så har projektet stora beroenden till ett tjugotal kringliggande IT-system, t ex våra digitala kanaler sj.se och försäljningappen, som i varierande grad behöver anpassas till en ny bokningslösning såväl funktionellt som integrationsmässigt.

Uppdraget är att planera, organisera och leda programmet/projektet för fördjupad analys och ev införande av en ny bokningslösning på SJ. I detta ligger att:

Bygga upp projektorganisation

Resurssätta projektet

Leda och styra projektet och dess resurser

Rapportera till projektets styrgrupp

Hålla ihop och organisera kravställning, arkitektur, Business Case, förändringsledning och kommersiella frågeställningar

Skapa beslutsunderlag för ett ev genomförandeprojekt

Planera för-, organisera och leda ett eventuellt kommande genomförandeprojekt såväl verksamhetsmässigt som IT-mässigt

Genomföra förhandlingar med leverantörer

Kompetenskrav

Stor erfarenhet att framgångsrikt organisera och driva stora komplexa genomförandeprojekt/-program som omfattar både verksamhet och IT med många intressenter (internt och externt).

Strukturerad

God förståelse av både IT- och verksamhetsdimensionen i ett genomförandeprojekt

Förmåga att kommunicera med alla nivåer

Erfarenhet av implementation av standardsystem i ett befintligt systemlandskap

Erfarenhet av stora komplexa IT-transformationer av verksamhetskritiska funktioner

God ledare med förmåga att leda förändring i en stor organisation

Förhandlingsvana

Erfarenhet av agila arbetssätt

Erfarenhet av projektstyrningsmodeller som t ex PPS eller Props

Gärna egen erfarenhet av arbete med bokningslösningar och digitala kanaler

Arbetsort

Stockholm

Uppdragsperiod

Start: 2019-01-28
Slut: 2020-12-31

Kontaktperson

Tomas Lanneborn
+46 709 40 16 71
tomas.lanneborn@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: