Closed: Stockholm - Projektledare Tjänsteprocesser - Ref: 590334

Uppdragsbeskrivning

Arbetsuppgifter:

Arbeta med att sätta grunderna för IT tjänster och dess förmågor. Hjälpa till med att få fram en onboarding process. Leda utbildningar för de områden som påverkas av förändringen och vara en IT tjänst coach under en onboarding. Dokumentera tjänstebeskrivningar för bankens framtida tjänster. När grundstrukturen för IT tjänster är satta övergår arbetet till ett införande med en pilot och senare resten av banken.

Syftet med arbetet:

Målformulering 1: "Förståelse av ITs påverkan på affären" Målet är att banken IT skall kunna förstå hur tekniska komponenter och system stödjer och påverkar bankens affärer, så att man kan säkerställa rätt operativa prioriteter (t ex vid incidenter), kontroll av risker (t ex vid ändringar), riktig myndighetsrapportering (t ex ordning och reda), regelverksefterlevnad och att kunna agera som en professionell och effektiv IT leverans-, drift-, supportorganisation. Syftet att utveckla kritiska IT-förmågor där affärsverksamheten ska få en mer stabil, kontinuerlig och säker leverans av IT, genom att bidra till snabbare åtgärdstider, mindre personberoende, bättre riskkontroll, färre allvarliga incidenter, bättre påverkansanalyser, säkrare ändringshantering, bättre flexibilitet i tekniska lösningar.

Målformulering 2: "Banken IT som certifierad IT-tjänsteleverantör" Målet är att CD som ISO-ceritifierad tjänsteorganisation ska leverera kvalitativa och effektiva IT-tjänster för att stötta banken med en ökad affärsförmåga, snabbhet till marknaden samt tillgänglighet för kunderna. Syftet är att CD skall ta ett tydligt End-to-End ansvar över alla de resurser, komponenter och parter som utnyttjas för att leverera en kund- och affärsnytta med hjälp av IT. IT-tjänster skall beskriva leverans i form av nytta, frikopplat från begrepp som system och andra tekniska komponenter. Genom att sträva mot att bli en ISO-certifierad IT organisation, säkerställer CD en kontinuerlig kvalitetssäkring av tjänster, leverans, organisation och nöjda medarbetare.

Kompetenskrav

  • är bra på att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
  • ha en god förmåga att samarbeta och skapa förtroende
  • ha erfarenhet av implementera ITIL´s IT tjänster i en stor organisation.
  • vara bra på att dokumentera - kunna leda en workshop
  • ha erfarenhet av att utbilda inom ITIL processer och IT tjänster Rollen ställer krav på helhetstänk, teamtänk, initiativtagande, driv, struktur och på leveransförmåga.

Arbetsort

Stockholm

Uppdragsperiod

Start: 2018-12-12
Slut: 2019-12-31

Kontaktperson

Tomas Lanneborn
+46 709 40 16 71
tomas.lanneborn@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: