Closed: Stockholm - Säkerhetskoordinator driftsättning regionaltåg - Ref: 590333

Uppdragsbeskrivning

Beskrivning av uppdraget:

SJ söker en säkerhetskoordinator för trafiksättning av nya, upphandlade, regionaltåg samt idrifttagande av depå på uppdrag av Mälardalstrafik.

Mål:

Som säkerhetskoordinator bevakar och hanterar du frågor som rör säkerhet och godkännande i projektet.

Rollbeskrivning:

Som säkerhetskoordinator bevakar och hanterar du frågor som rör säkerhet och godkännande i projektet. Exempel på arbetsuppgifter:

 • Koordinera riskhanteringsprocessen för projektet.
 • Se till att säkerhetsarbetet följer CSM, TSD:er och nationella krav samt övriga regler och lagar som är tillämpliga för projektet.
 • Arbeta enligt RAMS (EN50126) samt verifiera RAMS-processen mellan de olika faserna för säkerhetsarbetet.
 • Framtagning av säkerhetsplan för SJ:s säkerhetsarbete och därefter förvalta, uppdatera och se till att den följs.
 • Utifrån det identifierade behovet i säkerhetsplanen genomföra det säkerhetsarbete (till exempel: riskbedömningar) som behövs.
 • Utifrån det identifierade behovet genomföra, alternativt tillse att leverantören genomför, de riskbedömningar som behövs enligt CSM.
 • Upprätta, förvalta, och uppdatera Hazard Record för projektet.
 • Ta fram en övergripande säkerhetsrapport.
 • Planera och genomföra projektets interna säkerhetsmöten och delta på säkerhetsmöten med leverantör
 • Vara kontakt mot leverantör i säkerhetsrelaterade frågor inom projektet och granska deras säkerhetsarbete kontinuerligt.
 • Identifiera och följa upp säkerhetskrav för leverantörens arbete till den tekniska specifikationen för RFQ och därefter avtal.
 • Vara kontakt mot oberoende granskare.
 • Vara kontakt mot instanser för godkännande, internt och externt.
 • Planera och genomföra projektets säkerhetsmöten.

Kompetenskrav

Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom det specifika området. Måste ha förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar samt ekonomisk uppföljning av projekt.

Erfarenhet: Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området. Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå och har befunnit sig på nivå 2 under minst 3 år. Har deltagit i stora/komplexa uppdrag hos SJ eller annan järnvägsoperatör inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Erfarenhet av det specifika kompetensområdet i ett järnvägssystem.

Hög arbetskapacitet och förmåga att på kort tid sätta sig in komplexa frågeställningar inom järnvägsbranschen

Ledning: Kan ta huvudansvar för delleverans i större projekt och är van vid rapportering och projektledning.

Självständighet: Mycket stor.

Övriga krav:

Högskoleutbildning eller motsvarande.

Tidigare erfarenhet av säkerhetsarbete inom järnvägsbranschen eller bransch med motsvarande krav är meriterande.

Tidigare erfarenhet från säkerhetskoordinering av anskaffnings- eller ombyggnadsprojekt är meriterande

Arbetsort

Stockholm

Uppdragsperiod

Start: 2018-12-17
Slut: 2019-04-01

Kontaktperson

Tomas Lanneborn
+46 709 40 16 71
tomas.lanneborn@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: