Koncernen

Assisterakoncernen består av fem bolag. De tre Assistera-bolagen; Assistera i Sverige AB, Assistera A/S och Assistera Inc. samt de två helägda dotterbolagen; Konsultera IT i Sverige AB och Avancera IT i Sverige AB. Vi arbetar med långsiktiga affärer på den globala marknaden med lokala aktörer.

 

Assistera

Assistera är en specialistleverantör som förstår människa och teknik. Vi erbjuder kompetens och personligt engagemang till konsulter och konsultköpare. Det innebär att vi anstränger oss lika hårt för att uppfylla våra kunders önskemål som att ge våra konsulter utvecklande uppdrag.

Vårt arbete består i att förmedla kvalificerad kompetens till uppdragsgivare inom produktutveckling, systemutveckling, IT och management. Det personliga engagemanget är viktigt. Därför sätter vi oss noggrant in i uppdraget för att förstå exakt vilken kompetens kunden behöver. Rätt matchning gynnar alla; kunden får den lämpligaste specialisten, som i sin tur får ett stimulerande uppdrag. Vi arbetar utifrån en helt transparent affärsmodell - detta ger både tydlighet och rätt förväntningar.

 

Konsultera IT

Konsultera är ett helägt dotterbolag till Assistera och är ett bolag för dig som specialist som behöver en arbetsgivare. Detta är en bra lösning för dig som vill agera på egenföretagarmarknaden men inte är beredd att starta eget bolag eller om du behöver en övergångslösning innan du kliver in i ditt eget företagande. Det finns alltid option för dig att gå över till eget bolag under pågående uppdrag.

Läs mer här...

 

Avancera IT

Genom Assisteras dotterbolag Avancera kan vi hjälpa er att rekrytera specialistkompetens.
Vår enkla modell ger både er och kandidaten möjlighet att pröva på som konsult. Om båda parter är överens, kan kandidaten övergå i en anställning hos kunden enligt överenskomna villkor. Avancera används även vid tillfällen när det finns en utpekad konsult för ett uppdrag som saknar arbetsgivare, till exempel internationella specialistkonsulter.