Nu blir vi A Society

2018-01-29

Nu har ridån fallit! Assistera försvinner och ersätts av A Society.  Det är numera full fokus på vårt nya varumärke. Följ med oss på resan! 

www.asociety.se

Share

Nyheter

2012-01-24

Trafikkontoret har tecknat ramavtal med Assistera

Pressmeddelande Trafikkontoret ansvarar för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik AB. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Trafikkontorets uppgift är att genomföra de beslut som trafiknämden fattar och att bereda nämndens ärenden. Kontoret har inga…
Läs mer

Pages