Vi har blivit A Society

2018-06-05

Vi har gått samman med Sigma Society och bildat den nya tidens konsultbolag på gig-marknaden:

A SOCIETY

Ni kan läsa mer om oss här: www.asociety.se

Share

Nyheter

2012-01-24

Trafikkontoret har tecknat ramavtal med Assistera

Pressmeddelande Trafikkontoret ansvarar för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik AB. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Trafikkontorets uppgift är att genomföra de beslut som trafiknämden fattar och att bereda nämndens ärenden. Kontoret har inga…
Läs mer

Pages