Styrelsen

Presenterade nedan från vänster

Thomas Goréus - VD & Koncernchef
Dresser Industries / Wayne
Konsult, Enea 1996-2006 
20 års erfarenhet inom professionella tjänster

Jan Barchan
Bakgrund inom finans
CFO Ikea, CFO Trelleborg, Studsvik
Delägare i ett flertal teknikföretag

Jörgen Nilsson
Grundare
Entreprenör
30 års erfarenhet inom professionella tjänster

Hans G Wahlberg - Styrelseordförande         
Styrelseordförande Assistera                    
Enator, Mandator                                     
30 års erfarenhet inom professionella tjänster