Closed: Göteborg - Processutvecklare och kravställare - Gbg stad - Ref: 980049

Job description

Projektet ska stödja berörda förvaltningar i Göteborgs stad vid deras införande av nya digitaliserade boknings-och bidragsprocesser.

Målsättningen är att ge de berörda förvaltningarna de bästa möjliga förutsättningarna för att driva sina lokala förändringar och smidigt koppla ihop sitt uppdrag och nya arbetssätt med den kommande tekniska lösningen. Förvaltningarna ska i och med detta uppnå den effektivisering de önskat i delaktighet med sin organisation.

Tjänsten avser processutvecklare och kravställare för Projekt digitalisering av boknings- och bidragsprocesser inom kultur, fritids och den sociala sektorn. '

Uppdraget fokuserar på att:

• Inventera boknings- och bidragsprocesser hos deltagande organisationer

• Kartlägga, utveckla, rita och publicera processerna både nuläge och nyläge.

• Verifiera framtagna processer och kravställa mot nytt systemstöd vid implementation.

• Utbilda och förankra nyläge och nytt arbetssätt i berörda verksamheter

• Bidra med kravställnings- och upphandlingskompetens vid förnyad konkurransutsättning

Konsultens metod ska basera sig på Göteborgs Stads processverktyg. Modellen är baserad på SIQ modellen för processkartläggning och verktyget är 2conciliate.

Uppdraget omfattar uppskattningsvis 40-60 % av en heltidstjänst från maj 2019 till och med december 2019 med möjlighet till förlängning under förutsättning att ramavtalet

gäller och med möjlighet till en månads uppsägning. Option på att utöka omfattningen till 100 % av en heltid

Required competence

  • Erfarenhet av att leda relevanta projekt inom de senaste fem åren, bl a inom kommunala sektorn och en stor organisation
  • Erfarenhet av processutveckling inom kultur, fritids och den sociala sektorn
  • Erfarenhet inom kravhantering
  • Erfarenhet ifrån offentlig verksamhet

Place of assignment

Göteborg

Assignment duration

Start: 2019-05-02
End: 2019-12-31

Contact person

Jimmie Ivarsson

Share

Apply for this assignment: