Closed: Malmö - Senior Testare i stordatormiljö - Ref: 540468

Job description

På uppdrag av en av våra kunder i Malmö söker vi nu en senior Testare

Uppdragsstart är omgående (angivet datum är önskvärt) och det finns möjligheter till förlänging.

I denna roll förväntas du utföra dialogtester av interna användargränssnitt samt utföra tekniska tester av betalsystem i stordatormiljö.

Innehåll i rollen kan exempelvis vara att såväl skriva testfall, utföra kravanalyser, exekvera testfall, ta fram testdata och nödvändig information från databaser.

Du rapporterar till testledare samt projektledare.

Required competence

För att matcha detta uppdrag krävs det att du:

  • Är en senior testare
  • Är självgående och besitter en stor egen drivkraft
  • Är målfokuserad och van att leverera mot deadlines
  • Är en god teamspelare och är flexibel att omprioritera test utifrån projektedares direktiv
  • Talar och skriver Engelska obehindrat

Wanted competence

  • arbetat mot internationella kunder
  • erfarenhet av/ -kunskap om banktjänster och betalningar

Place of assignment

Malmö

Assignment duration

Start: 2019-05-06
End: 2019-12-31

Contact person

Christian Ohlsson
+46 722 25 81 97
christian.ohlsson@asociety.se

Share

Apply for this assignment: