Closed: - Senior Projektledare med inriktning mot förändring - Ref: 1100040

Job description

Uppdraget består i att ta fram en plan och projektering för hur olika förbättringsområden relaterat till testområdet, på bästa sätt ska genomföras inom ett av Länsförsäkringars mest centrala förvaltningsområden inom tidshorisonten 1-2 år.

Arbetet genomförs tillsammans med leveransorganisationen som kommer att delta i uppdraget samtidigt som den ska leverera i andra initiativ.

Du kommer rapportera till styrgrupp med representanter från förvaltningsledningen och den centrala testfunktionen inom IT-enheten.

Exempel på förflyttningsområden:

 • Översyn och kartläggning av testmiljöer
 • Tydliggörande av kvalitetskrav för test och utbildningsmiljöer
 • Testdatahantering som möjliggör effektiv regelefterlevnad
 • Testautomatisering
 • Samverkan mellan olika leveransgrupperingar och stödjande funktioner inom IT-enheten

Required competence

 • Minst 5 års erfarenhet av leda projekt
 • Utvecklarbakgrund
 • Erfarenhet av att arbeta i större organisationer med komplexa IT-landskap
 • Erfarenheter av testledning och testmetodik
 • Svenska och engelska muntligt och skriftligt

Wanted competence

 • Du är mycket goda ledaregenskaper
 • Du är strukturerad, har god analytisk förmåga och en förståelse för komplexa flöden och beroendesamband.
 • Du har förmågan att kommunicera på ett pedagogiskt och tydligt sätt i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Du kan driva uppdrag självständigt där du rapporterar till styrgrupp
 • Du samarbetar väl med andra både internt inom gruppen, övriga förvaltningar och leverantörer
 • Du är noggrann, ansvarstagande, prestigelös och initiativrik

Assignment duration

Start: 2019-02-27
End: 2019-02-28

Contact person

Emma Markén
+46 762 13 50 53
emma.marken@asociety.se

Share

Apply for this assignment: