Closed: Stockholms län - Quality Assurance Officer - Life Science - Ref: 630025

Job description

Våra kunder ger oss ökat förtroende och det betyder att vi nu har stor efterfrågan på erfarna ingenjörer med erfarenhet inom Life Science.

Quality Assurance Officer

 • Innebär att man arbetar som kvalitetsvärderare inom Kvalitetssäkring, QA.
 • Ansvar för att fatta beslut om det som tillverkats uppfyller ställda krav, värderar tillverkningsdokumentation och analysresultat.
 • Gemensamt ansvar för att fabriken når de uppsatta kvalitets-, kostnads- och leveransmålen.

Quality Analyst

 • Kvalitetssäkringsansvar för datoriserade system. Arbetet omfattar även QA-uppdrag inom Kvalitetssystem.
 • Tolka och applicera GMP-krav utifrån gällande kvalitetssystem
 • GMP godkänna SOPar relaterade till datoriserade system
 • Utvärdera befintliga arbetssätt, identifiera och driva förbättringar (LEAN)
 • Delta i valideringsprojekt, och därmed granska och GMP-godkänna tillhörande dokumentation
 • Delta vid interna och externa inspektioner

Required competence

Kompetenskrav Quality Assurance Officer:

 • Apotekarexamen eller annan naturvetenskaplig examen
 • Erfarenhet från tillverkning av aktiva substanser och/eller färdiga läkemedel
 • Svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • Arbetar enligt LEAN och GMP (Good Manufactoring Practices)

Kompetenskrav Quality Analyst:

 • Högskoleutbildning alternativt dokumenterad lång erfarenhet inom datoriserade system
 • Djup och bred GMP-kunskap eller erfarenhet av kvalitetssäkring i andra industrier som styrs av regelverk
 • Kunskaper om tillverkningsprocesser och förståelse för vad som är viktigt för produkt och process
 • Bred kunskap inom validering av exempelvis utrustning, process och datoriserade system
 • Bred teknisk kompetens och en god förståelse för olika tekniska arkitekturer och applikationer
 • Svenska och engelska i såväl tal som skrift

Wanted competence

 • Erfarenhet från läkemedelsbranschen är en fördel

Är du anställd konsult eller är du egenföretagare och är intresserad av uppdrag inom Life Science? Hör av dig så berättar vi mer.

Place of assignment

Stockholms län

Assignment duration

Start: 2019-02-01

Contact person

Ulrika Landström
+46 707 60 22 43
ulrika.landstrom@asociety.se

Share

Apply for this assignment: