Closed: Jönköping - 2 st Java-utvecklare med högre kompetensnivå - Ref: 860084

Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu 1-2 st Java-programmerare med fokus på Java (JEE) och JavaScript. Kunden jobbar med AngularJS. Uppdraget är på plats i Jönköping. Möjlighet till distansarbete på deltid finns om det är möjligt utifrån verksamhetens behov och rollens förutsättningar. Arbetsspråket är svenska.

För närvarande pågår ett omfattande arbete hos kunden med vidareutveckling av nya funktioner i systemen i linjen efter att projektet avslutas. Det handlar såväl om publika system med e-tjänster som om

handläggningssystem m.m. för myndigheter och organisationer. Det är ett stort och spännande arbete och vi räknar med att arbetet kommer att pågå under flera år.

Inom både arbetssätt och teknik strävar vi efter att ligga i framkant. Vi har ett grundtänk som vi vidareutvecklar löpande. För att du ska trivas och passa in hos oss är det viktigt att du har aktuell

erfarenhet och intresse av att fördjupa dig i den roll vi efterfrågar. Vi har specialiserade roller men ser samarbete inom teamet som a och o för att lösa den gemensamma uppgiften. Vi arbetar efter agila

principer och vi förväntar oss att dina erfarenheter kan föra oss framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att vi ska hitta rätt uppdrag för varje individ.

Den/de konsult/er som erbjuds bör ha personliga

förmågor såsom:

Analysförmåga

Kvalitetsmedveten

Samarbetsförmåga

Ovanstående förmågor samt eventuellt arbetsprov verifieras med en subjektiv bedömning vid intervju och utgör utvärderingskriterier för intervju.

Vid behov kommer kunden att efter intervjun kontakta referenser för att verifiera konsultens

kompetens och/eller tidigare likvärdigt uppdrag.

Kompetenskrav

Konsulten ska:

 • uppfylla kompetensnivå 1
 • ha minst 6 års erfarenhet inom efterfrågad roll
 • ha en hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom rollen
 • vara förebild för andra konsulter på lägre nivå.
 • ha erfarenhet av och deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört uppdrag med mycket hög

kvalitet.

 • ta huvudansvar för ledning av större grupp
 • ha mycket stor självständighet.

Nivån uppnås normalt tidigast efter 9 år.

För att uppnå kompetensnivå 2 ska kompetensnivå 1 uppfyllas

Kompetens inom nivå 1:

Konsulten ska:

 • ha minst tre års gymnasial utbildning, meriterande med högskoleutbildning
 • ha minst 3 års erfarenhet inom efterfrågad roll
 • uttrycka sig väl i svenska språket, både i tal och skrift
 • god förmåga till självständigt arbete
 • god samarbetsförmåga
 • god planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
 • god analytisk förmåga
 • god erfarenhet av arbete enligt tydligt definierade arbetsprocesser.

Konsulten ska ha:

Mycket god kunskap om Java (Backend) och/eller JavaScript (Frontend) samt JEE som plattform.

God kunskap inom Systemdesign

Agil värdegrund, erfarenhet av agila arbetssätt och scrum

Erfarenhet av

PostgreSQL

JBoss Application Server

Git

Meriterande kompetens

Det är meriterande om den erbjudna konsulten har erfarenhet av:

Testdriven utveckling (TDD)

Jordbruksverkets verksamhet

Administrativa handläggningssystem

Postgres PostGIS

REST

Webservice/SOAP

Maven

EJB3

Domändriven design (DDD)

Eclipse/JBoss

Developer Studio

JMS

ExtJS

JQuery

Jenkins

SOA

Angular

SQL queries

Objektorienterad design

JBoss Drools

OpenLayers

CQRS / Event sourcing

Docker

BDD

Arbetsort

Jönköping

Uppdragsperiod

Start: 2019-03-01
Slut: 2020-02-28

Kontaktperson

Alexander Odegran
+46 733 84 25 64
alexander.odegran@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: