Closed: Falköping - Drifttekniker inom IT - Ref: 1020059

Uppdragsbeskrivning

En av våra kunder söker förstärkning till sin driftavdelning i form av en konsult under året. Inom driftavdelningen

jobbar man inom tre olika områden:

  • Externdrift – Här finns drift, övervakning och skarp installation av kundens produkt
  • Interndrift – Stort fokus på utveckling/buggrättning av produkten i form av testmiljöer,

testinstallationer och jobba tillsammans med utvecklingsavdelningen. Här jobbar man också

med ”backoffice-arbetet”, Office365, internsupporten för kundens medarbetare m.m..

  • Fastighet – Inom driftavdelningens uppdrag ligger också ansvaret kring lokalen som kunden

vistas i vilket innebär olika typer av arbete som montering och upphängning av inventarier.

Hos kunden jobbar utvecklingsteamen enligt metodiken SCRUM. Driftavdelningen sitter med i

SCRUM-teamen för att dels vara nära utveckling och se/påverka hur vår produkt tar sig framåt för att

sedan hamna i deras driftmiljö. Detta är också ett första steg i vår resa med att få en devops-kultur på

plats. Det är primärt här i landet mellan utveckling och drift som förstärkning behövs och lite mer

specifikt kring release, uppsättning av testmiljöer och dokumentation.

UPPDRAGET

Det primära uppdraget kommer att vara runt release av produkten som kommer att innebära

arbete inom dels driftavdelningen och tillsammans med SCRUM-team. Inom uppdraget kommer det

att vara arbete kring att sätta sig in i och vara med och förbättra/utveckla t ex nuvarande

releaseförfarande, hur vi arbetar med testmiljöer/kloner av driftmiljön, dokumentation av

installationsförfarande och överlämning av dessa. Kunden vill komma framåt i automation av installation av

produkten och uppsättning av testmiljöer/kloner. En annan viktig del av uppdraget är att vara med och

kvalitéts-säkra leveranserna från SCRUM-teamen ur ett driftperspektiv så att t ex rätt typ av konton av

används för olika komponenter och att lösenord och annat ur ett säkerhetsperspektiv finns hårdkodat i

källkoden.

Kompetenskrav

  • Poweshell/skriptning
  • Windows Server
  • IIS
  • MS SQL

Arbetsort

Falköping

Uppdragsperiod

Start: 2019-02-18
Slut: 2019-08-30

Kontaktperson

Elisabeth Dahl
+46 762 08 02 20
elisabeth.dahl@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: