Closed: Göteborg - Digitalisering av lönehanteringen - Ref: 760381

Uppdragsbeskrivning

Förutsättningar

Under våren 2019 har vi genomfört en kartläggning av lönehanteringsprocessen hos Got Event. Med det arbetet som grund vill vi vidareutveckla hanteringen av löner och säkerställa att vi arbetar optimalt och använder modern teknik på bästa sätt.

Vi tänker oss att uppdraget inleds med en tidsstudie av arbetsmomenten som är kopplade till processen. I samband med detta utreder vi hur mycket tid som utökad digitalisering av processen kan frigöra till annat HR-arbete.

Vi behöver en resurs som har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling från flera olika organisationer med fokus på personalplanering, tidrapportering, löneintegration och lönehantering och som vill använda sin kunskap inom området för att stödja oss i vårt utvecklingsarbete.

Målsättningen är att bolagets lönehantering ska vara trygg, säker och kostnadseffektiv. I nästa skede vill vi förbereda oss inför att flytta över stora delar av lönehanteringen till Intraservice, Göteborgs Stad.

Kompetenskrav

Kompetens och erfarenhet

Konsulten ska ha erfarenhet av verksamhetsutveckling från flera olika organisationer med fokus på personalplanering, tidrapportering, löneintegration och lönehantering.

Erfarenheter från tidigare liknade uppdrag från offentlig förvaltning/bolag.

Konsulten ska ha kunskap om Intraservice uppdrag och arbetssätt i Göteborgs stad.

Till anbudet ska konsulten bifoga CV samt en referens från liknande uppdrag.

Leverenstid

Uppdragsstart 2019-08-19

Delleverans 1 2019-08-30, tid- och projektplan för uppdraget

Delleverans 2 2019-12-31, avstämning

Slutleverans senast 2020-03-31

Slutdokumentation: muntlig presentation samt skriftlig rapport

Meriterande kompetens

Till anbudet ska följande lämnas;

Pris per timme

En namngiven konsult som är ansvarig för uppdraget.

CV

Ett referensuppdrag

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-08-19
Slut: 2020-03-31

Kontaktperson

Christian Holmstrand
+46 722 25 52 16
christian.holmstrand@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: