Closed: Göteborg - IT-arkitekt - Ref: 1080264

Uppdragsbeskrivning

Chalmers behöver ett fungerande systemstöd som kan ta verksamheten in i framtiden och möta kraven från både studenter och personal när det gäller utbildningsadministration. Den stora mängden avvikelser som idag hanteras behöver ses över tillsammans med framtida krav så att informationsmodell och systemkartan för området lever upp till framtida behov och möjliggöra för effektivisering av verksamheten.

På Chalmers utvärderar man samtidigt i en pilot en verksamhetsbeskrivningsmodell från IRM som heter Vintergatan. Den verksamhetskarta som det arbetet resulterar i är tänkt att utgöra ett underlag för analys och beslutsfattande inom förstudien.

Vi söker en arkitekt som kan sätta sig in i Chalmers komplexa system och informationsflöden som en del av första analys inom denna förstudie.

Arbetsuppgifterna innebär att tillsammans med IT-avdelningen samt projekts arbetsgrupp beskriva och analysera nuvarande processer och systemintegrationer för att sedan ta fram en roadmap för flyttning till framtida verksamhetsarkitektur.

Arkitekten kommer också att identifiera och beskriva vägval och alternativa scenario och lägga fram förslag enligt god arkitektursed och ”best practice” inom området.

Kompetenskrav

Erfarenhet och kunskaper:

 • Ta till sig olika beskrivningssätt, verktyg och modeller för att matcha kundens behov
 • Hantering av information och system med avsikt på säkerhet och GDPR
 • Identifiera och beskriva vägval och alternativa scenario/förslag enligt god arkitektursed och standards/good practice inom området
 • Produktion av och tolkning av systemdokumentation
 • Analysera och sätta sig in i komplexa systemintegrationer och inbördes beroenden mellan system
 • Beskriva och analysera informationsflöden
 • Ta fram en sk roadmap för förflyttning från nuläge till framtida verksamhetsarkitektur
 • Skapa dokumentation som möjliggör fortsatt förvaltning av verksamhetsarkitekturen
 • Strukturerad och tydlig i tal och skrift
 • Nyfiken och inlyssnande
 • Arbetar självständigt och är drivande
 • Orädd för komplexa och ibland otydliga situationer
 • Hög samarbetsförmåga och vana att arbeta med både verksamhet och IT

Meriterande kompetens

Omfattning: Ca 30%, 300h under förstudien. Trolig fortsättning i implementerings projekt under 2020.

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-08-12
Slut: 2019-11-29

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: