Closed: Göteborg - Projektledare - Spårbarhet farligt avfall - Ref: 980056

Uppdragsbeskrivning

Till vår kund i Göteborg söker vi efter en Projektledare

Projektets uppgift är att med utgångspunkt i befintliga lösningar genomföra en traditionell förstudie med kartläggning av processer, kapabiliteter och krav. Därefter vidtar analys för att säkra lämplig lösning inklusive eventuella integrationer. Steg två genomförs i form av en POC.

Projektet ansvarar för att säkra framtida lösningar för spårbarhet genom hela flödet för farligt avfall, från produktion till slutlig behandling.

Projektet kan komma att resultera i en upphandling. Mer troligt är dock anpassning och vidareutveckling av befintliga lösningar. I samtliga fall kommer förstudien att följas av en implementation (troligen uppdelad i ett flertal sprintar) och därefter en fas där nuvarande verksamhetsstöd avvecklas.

Vi söker en person med brinnande intresse, engagemang och erfarenhet av att driva projekt som både innefattar utveckling och verksamhetsnära arbete.

Du kommer till exempel att:

  • Ansvara för att planera, leda, exekvera och följa upp projekt och dess resurser samt säkerställa en stabil leverans med kontinuerlig tids- och kostnadsuppföljning.
  • Använda din metodik för att kartlägga och modellera processer, analysera verksamhetens behov och omvandla detta till krav och kapabiliteter.
  • Ansvara för att tillsammans med beställare/kund och styrgrupp skapa rätt förutsättningar för att målsätta projektet och dess effekter samt hur och när dessa skall mätas och följas upp.
  • Leda workshops och vid behov fungera som testledare och/eller förändringsledare.
  • Löpande under projektets gång aktivt arbeta med förändringsledning och kommunikation.

Uppdraget är ett konsultuppdrag på deltid (50%) med start snarast under maj/juni, 2019, och sträcker sig fram till årsskiftet 2019/2020. Uppdraget kan komma att utökas i omfattning (75 – 100%) samt att det även kan bli aktuellt att förlänga uppdraget. Resor kommer att förekomma.

Kompetenskrav

För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet som projektledare inom verksamhetsnära IT. Du är självklart väl bevandrad i material- och logistikflöden. Du har drivit ett flertal komplexa projekt från initial behovsanalys, via förstudie och utveckling eller upphandling, till implementation och effekthemtagning. Du är trygg i din metodik för att kartlägga och modellera processer, analysera verksamhetens behov och omvandla detta till krav och kapabiliteter. Du är van att hantera budget, utfall och prognos samt i att arbeta fram business case och genomföra olika typer av kostnadsanalyser.

Du är en erfaren facilitator och är duktig på att leda workshops och hålla utbildningar. Genom tidigare erfarenhet har du skapat dig en god verksamhets- och affärsförståelse och sätter dig lätt in din beställares möjligheter och utmaningar. Du känner dig trygg i att arbeta i både agila projekt och produktgrupper samt enligt mer traditionell ”vattenfallsmetodik”. Du har förståelse för behovet av förändringsledning och kan ta på dig rollen som förändringsledare.

I detta fall ser vi att du har en bakgrund från utvecklingsprojekt och är van vid ett agilt arbetssätt med framtagning av snabba prototyper, som kan komma att förkastas om de inte fungerar för verksamheten och/eller ihop med vår partners lösning. Du kan självklart stötta utvecklarna i såväl sprintplanering som i framtagning av use case, user stories och testfall.

Du har en stark personlig drivkraft, är lyhörd, prestigelös och har lätt för att knyta nya och utveckla befintliga kontakter. Som person är du kommunikativ och du vet hur man effektivt driver ett team mot uppsatta mål och hur man skapar ett positivt arbetsklimat. Du har förmåga att arbeta obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-05-27
Slut: 2019-12-31

Kontaktperson

Jimmie Ivarsson

Share

Ansök till detta uppdrag: