Closed: Göteborg - QT-baserad HMI-plattform - Ref: 1080267

Uppdragsbeskrivning

Framtagande av en QT-baserad HMI-plattform som skall användas i ett antal likartade produkter där en gemensam kodbas är önskvärd.

Önskad erfarenhet:

Embedded Linux

C++

Mjukvaruarkitektur

QT

Behöver även kunna kommunicera med olika stake-holders från både tekniksidan och UX/UI-designsidan för att konsolidera ett antal befintliga produkter och utröna vad som kan ingå i plattform och vad som är applikationsspecifikt.

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-07-01
Slut: 2020-11-30

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: