Closed: Göteborg - Verksamhetskonsult (Offentlig sektor) - Ref: 1080174

Uppdragsbeskrivning

Syftet med uppdraget är att genomföra, och vid behov utreda vidare, de förändringar som tagits fram i förstudien för FABO, enligt de steg som föreslagits, och som beslutats av styrgruppen. Detta innefattar att avgöra om, hur och när de kan genomföras.

Målet med uppdraget är att ha genomfört så många av förändringarna som möjligt som ingår i steg 1 och förbereda genomförandet av steg 2 i förstudien.

Uppdraget innebär följande arbetsuppgifter:

  • Samordna genomförandet av uppdraget
  • Utreda vidare åtgärdsförslag som föreslagits i förstudien och som beslutats av styrgruppen
  • Uppdatera de förslag i förstudien, utifrån vad som framkommer under genomförandet

Förutsättningar:

Uppdraget ska utföras av en person som i huvudsak ska vara placerad i fastighetskontorets lokaler på Postgatan 10 i Göteborg, om inte annan överenskommes.

Konsulten förväntas arbeta självständigt med stöd från avdelningens verksamhetscontroller. Avstämning sker kontinuerligt med denne.

Omfattning:

Uppdraget ska utföras av en person på kvartsfart (25 %) under ca 4 månader med start i februari 2019. Den offererade konsulten ska kunna påbörja uppdraget senast 20 februari 2019.

Mer detaljerad tidsplanering och kontinuerlig avstämning sker tillsammans med avdelningens verksamhetscontroller.

Den angivna avtalsvolymen innebär en uppskattad volym och är endast ett riktvärde. Några garanterade volymer lämnas inte.

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-02-20
Slut: 2019-06-20

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: