Closed: Göteborg - Verksamhetsutveckling och PL portfölj - Ref: 760374

Uppdragsbeskrivning

Intraservice är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker bl a kring vår interna verksamhetsutveckling och portföljstyrning t ex utveckling av ledningssystem och processer. Vi är i behov av att stärka oss när det gäller projekt och utvecklingsarbete i flera olika uppdrag och linjeaktiveter. Uppdraget kan variera över tid beroende på vilket utvecklingsarbete som prioriteras.

I uppdraget ingår att kunna vara projektledare såväl som verksamhets-utvecklare/arkitekt och stöd för andra projekt och linjeaktiviteter efter behov. Till att börja med ingår projektledning för införande av portföljstyrning på intraservice, samt stöd i intern portfölj verksamhetsutveckling, processkartläggning/utveckling samt program för Ledningssystem.

Kompetenskrav

Kan starta med 100% fr om 5 augusti

minst 15 års erfarenhet av att leda relevanta projekt inom de senaste fem åren, bl a inom offentliga sektorn och en stor organisation

minst 7 års erfarenhet inom områdena (Hög kompetens inom verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete/förbättringsarbete minst 5 års erfarenhet )

minst 5 års erfarenhet inom områdena(Relevant utbildning och erfarenhet)

lyckas förmedla en väldigt god kännedom om informationsstruktur och konfigurering(Relevant erfarenhet och kännedom om Antura projects)

lyckas förmedla en en väldigt god kännedom om Intraservice och dess kunder (eller motsvarande offentlig serviceorganisation(God kännedom om Intraservices uppdrag, leverans och kunder (eller motsvarande offentlig serviceorganisation))

lyckas förmedla på ett mycket bra sätt effekterna av t ex portföljstyrning och de förändringsinsatser som krävs (Kandidaten kan beskriva, förankra och kommunicera effekterna av t ex portföljstyrning och de förändringsinsatser som krävs)

Arbetsort

Göteborg

Uppdragsperiod

Start: 2019-08-05
Slut: 2020-12-31

Kontaktperson

Christian Holmstrand
+46 722 25 52 16
christian.holmstrand@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: