Closed: Göteborg/Oslo - Kortare javauppdrag (Team lead) - Ref: 1080176

Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker en Javautvecklare inom typ 2-3 veckor, och det är ett uppdrag på 1-2 månader.

Deras projekt ska hjälpa deras kund med ett system men problemet är att dessa individer har bara PHP kunskap.

Denna javakompetens ska vara med i början för att styra upp detta hos kund och agera teamlead och lära alla Java.

Projektet är i Oslo, så det kräver att denna teamlead kan vara resbar 2-3 dagar i veckan till Oslo.

Specifikation:

 • Java och något av dess ramverk
 • Applikationsintegrationer och API-utveckling (ex. REST, WS, XML, WebServices, SOA, GraphQL)
 • Microservices
 • Event sourcing / Händelsebaserad arkitektur
 • Streaming-teknologier som Kafka och Kafka Streams
 • Public cloud-teknologier i AWS eller liknande (ECS/EKS, docker och kubernetes)
 • Testorienterad utveckling
 • Versionshantering, t.ex. JIRA, Confluence, Bitbucket
 • Databaser, både SQL och noSQL
 • Nödvändiga tekniker: Spring, Apache avro, Confluent schema registry, junit, mockito
 • Meriterande tekniker: Apache camel, fluentd, elastic search, kibana
 • Högre utbildning inom IT (Universitet/Högskola)

Arbetsort

Göteborg/Oslo

Uppdragsperiod

Start: 2019-02-25
Slut: 2019-04-19

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: