Closed: - Kafka Engineer - Ref: 1080321

Uppdragsbeskrivning

KAFKA ENGINEER

Ansvara för installation, konfiguration och deployment av komponenter i Kafka plattformen.

Administration, underhåll och optimering av Kafka-plattformen inkl kapacitetsplanering/skalbarhet, partitionering, topic-replikering, spegling och felsökning.

Hantera uppgraderingar utan nertid

Implementera säkerhet i Kafka, backup-hantering (disaster recovery) bandbreddlimiting bandwidth usage, enforcing client quotas, backup, and restoration.

Positionen kräver en person med djup kunskap i Kafka plattformen/kluster (Kafka brokers, zookeepers, Kafka connect, schema registry, KSQL and Rest proxy)

Kompetenskrav

Start: Inom 3 veckor.

Uppdragsperiod

Start: 2019-09-23
Slut: 2020-03-31

Kontaktperson

Nicholas Uusitalo
+46 790 69 69 68
nicholas.uusitalo@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: