Closed: Stockholm - Programledare ISDM - Ref: 900081

Uppdragsbeskrivning

Koordinera och samordna delprojekt/initiativ som syftar till att införa de processer och arbetssätt samt tekniska verktyg som behövs för att skapa en enhetlig intern leverans av tjänster - såväl verksamhetsmässiga som IT-nära och tekniska tjänster. I arbetet ingår att säkerställa att samordning sker kring kravställning och utveckling av verktyg för katalogisering, informations- och ärendehantering både internt i banken och mot externa leverantörer samt att enhetliga rutiner för styrning, roller och livscykelhantering kring tjänster sätts upp.

Kompetenskrav

Erfarenhet av ledning gärna inom verksamhetsutveckling.

Syfte

Skapa en sammanhållen och standardiserad leveransprocess för att möjliggöra för banken att bli en professionell leverantör av tjänster mot dotterbolag, filialer och enheter.

Arbetsort

Stockholm

Uppdragsperiod

Start: 2019-08-19
Slut: 2020-12-31

Kontaktperson

Peter Magnusson
+46 707 73 82 94
peter.magnusson@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: