Closed: Stockholm - Verksamhetsarkitekt - Ref: 900068

Uppdragsbeskrivning

Definiera och dokumentera verksamhetsprocesser när bankens medarbetare loggar in med Smartcard. Det gäller såväl vid inloggning med medarbetarens vanliga användarkonto som inloggning med höga behörigheter (så kallade E-konton) och inloggning vid arbete med test (PTU:er och UPA-konton, D-konton, Z-konton med mera). Arbetsuppgifterna omfattar även att dokumentera processerna avseende produktion och distribution av Smartcard:et samt översätta de i text beskrivna användningsfallen till processkartor.

Kompetenskrav

Erfaren verksamhetsarkitekt som har god kännedom om bankverksamhet, IT-utveckling och IT-drift. Detta för att kunna förstå och dokumentera processer när medarbetare som arbetar inom dessa områden loggar in. Bra lyssnare och lyhörd för verksamhetens behov samt förmåga att översätta inhämtad muntlig information till dokumentation i form av processer.

Meriterande kompetens

Ska tidigare ha arbetat som konsult och därmed ha förståelse för att anpassa arbetet utifrån olika uppdragsgivares kultur och metoder. Erfaren verksamhetsarkitekt som har god kännedom om bankverksamhet, IT-utveckling och IT-drift. Detta för att kunna förstå och dokumentera processer när medarbetare som arbetar inom dessa områden loggar in. Ha förmåga att ställa frågor och vara en bra lyssnare. God samarbetsförmåga och intresserad av att förstå hur uppdragsgivaren vill ha arbetet utfört. Ska även kunna arbeta självständigt. Förmåga att leverera enligt utsatta deadlines. Ha vana av arbete i office programmen samt erfarenhet av Confluence och Jira.

Arbetsort

Stockholm

Uppdragsperiod

Start: 2019-05-20
Slut: 2019-12-31

Kontaktperson

Peter Magnusson
+46 707 73 82 94
peter.magnusson@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: