Closed: Uppsala - Projektledare inom IT-projekt - Ref: 590404

Uppdragsbeskrivning

Konsulten ska arbeta med vidareutveckling av stödsystem för biobankningprojektledning enligt ett agilt arbetssätt med kontinuerliga demonstrationer löpande prioriteringar. Överenskomna aktiviteter ska noggrant dokumentera i Uppsala Biobanks ärendehanteringssystem. Projektledaren ska under införande och vidareutveckling av systemstöd för biobankning, och i arbetet:

  • göra tids-, projekt- och aktivitetsplaner
  • följa upp kostnader
  • resurssätta projekt

Prover i Uppsala Biobank registreras i ett s.k. LIMS-system (Laboratory Information Management System). Systemet konfigureras och utvecklas av resurser inom

Uppsala Biobank. För att öka nyttan för samlade prover och för att effektivisera verksamheten hos både Biobanken och provsamlande forskargrupper utvecklas efter

behov ett antal stödsystem med koppling till databasen i LIMS-systemet. Ett sådant stödsystem, med namnet Octopus, är under utveckling för att stödja planering

och uppföljning av prover för vissa kategorier av prover.

Octopus, som är utvecklat i ett ramverk för kvalitetsregister, Qreg5, behöver utvecklas vidare för att täcka in fler provkategorier och tillhandahålla ytterligare

funktionalitet. Utöver Octopus finns även behov av andra stödsystem för Biobanken, såväl för interna processer som för forskare och andra intressenter kring

information om prover i Biobanken. I en första fas, Q2 och Q3 2019, kommer det att fokuseras på vidareutveckling av Octopus, enligt ovan, samt support av systemet som

är i produktion. Parallellt med detta kommer behovet av ytterligare utveckling att analyseras och kravställas, och ev. även påbörjas inom Q3 2019. Leverans av ytterligare

stödsystem kommer därefter att ske kontinuerligt under hela avropsperioden. Projektledare och systemutvecklare kommer att ha en aktiv del i såväl planering, kravställning,

utveckling och support av dessa system.

Option för förlängning 3 x 6 månader

Kompetenskrav

Krav:

Erfaren teknisk projektledare inom IT-projekt

Meriterande:

Erfarenhet av System för biobankning.

Erfarenhet av utveckling av svenska kvalitetsregister för vården.

Erfarenhet av systemutveckling inom Hälso- och sjukvård.

Erfarenhet av arbete med ramverket för kvalitetsregister, Qreg5.

Erfarenhet av Uppsala Biobanks stödsystem för biobankning, Octopus.

Kravhanering, erfarenhet av JIRA

Arbetsort

Uppsala

Uppdragsperiod

Start: 2019-05-01
Slut: 2020-10-30

Kontaktperson

Tomas Lanneborn
+46 709 40 16 71
tomas.lanneborn@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: