Vårgårda - Redovisningsassistent - Ref: 430480

Uppdragsbeskrivning

För vår kunds räkning söker vi efter en Redovisnings Assistent, Extra resurs på SVM finans, från september 2019

Du ska ha jobbat i några år med Ekonomi & varit inne & jobbat med redovisning!

Anläggningstillgångar

Lägga upp godkända capex i M3/Movex och eBuy/Xeva

Gör uppdateringar i anläggningsregistret – aktivera nya, utrangera, flytta

Mail för uppmärkning av nya anläggningar och markering i anlreg

Göra delar av månadsbokslutet

 • Ta fram nya månadsbelopp och lägg in i bokslutsfilen
 • Lägga in månadens utfall per capex i Capex Forecast Database

SOX

Testa M3 nya SOX rapporter - ca 9 stycken

Skapa en checklista att sätta på väggen, för uppföljning av kontrollansvariga

Planera besök av revisorer. EY i november, PWC i januari

 • Anmäl deras namn till receptionen
 • Maila IT för att få guest wireless
 • Boka mötesrum
 • Skicka ut lista från revisorerna och diverse info till alla kontrollägare

Göra SOX-kontroll FA3.1 – inventering av anläggningstillgångar för hela Veoneer Sweden AB.

 • Strukturera anläggningsregistret per kostnadsställe
 • Ta fram vem som är ansvarig per kostnadsställe.
 • Uppdatera inventeringsinstruktion
 • Maila kostnadsställeansvariga instruktion och anläggningslista
 • Kräva in och arkivera inventerade anläggningslistor
 • Sammanställa utrangeringar och flytt
 • Kommunicera med controller för ESO_E och ESO_D.
 • Bokföra utrangeringar och flyttar, senast 31/12 2019.

Bra kunskaper i Svenska & Engelska språket.

Bra kunskaper i Exel.

Vill du veta mer? Ring mig gärna!

Sara Carling A Society

Arbetsort

Vårgårda

Uppdragsperiod

Start: 2019-09-20
Slut: 2019-12-31

Om detta låter intressant, skicka ditt CV (i MS Word-format) och några rader om hur du uppfyller kraven och kan bidra till denna position så fort som möjligt, men inte senare än 2019-09-18.

Kontaktperson

Mats Sonesson
+46 705 37 20 57
mats.sonesson@asociety.se

Share

Ansök till detta uppdrag: