Assistera och Sigma Society

2018-01-30

Assistera och Sigma Society går samman och bildar A Society, Computer Sweden har skrivit mer om vårt samgående och det nya bolaget.

Länk till artikeln

Share

Nyheter

2012-01-24

Trafikkontoret har tecknat ramavtal med Assistera

Pressmeddelande Trafikkontoret ansvarar för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik AB. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Trafikkontorets uppgift är att genomföra de beslut som trafiknämden fattar och att bereda nämndens ärenden. Kontoret har inga…
Läs mer

Pages