Nyheter

2012-04-04

Inbjudan till lunchmöte i Malmö o Sthlm

Inbjudan till lunchmöte kring Offentlig Upphandling. Assistera bygger samarbeten och skapar resultat genom att som renodlad konsultmäklare erbjuda kompetens och engagemang till våra kunder (konsultköpare) på den nordiska marknaden. Ett av våra fokusområden 2012 är Offentlig upphandling, där Assistera ser möjligheter att vinna upphandlingar i samarbeten med våra partners i nätverket. Vi vill…
Läs mer

2012-01-24

Trafikkontoret har tecknat ramavtal med Assistera

Pressmeddelande Trafikkontoret ansvarar för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik AB. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Trafikkontorets uppgift är att genomföra de beslut som trafiknämden fattar och att bereda nämndens ärenden. Kontoret har inga…
Läs mer

Pages